Beeld A-tract

Sophie Weygers neemt A-tract over

Vijf jaar na de oprichting herdefinieert het architectenbureau A-tract zijn strategie. Sophie Weyers koopt haar vennoten Didier De Reze en Kris Blykers uit, en kiest resoluut om de focus te herleiden naar haar core business: het ontwerpen van multifunctionele en toekomstgerichte gebouwen.

“A-tract ontstond vijf jaar geleden”, zo begint Sophie Weygers het verhaal. “Met ons drieën hebben we een mooi parcours afgelegd. “Toch kreeg elk van ons meer en meer het gevoel dat we, gezien ieders specifieke interesse, onze eigen koers wilden varen. Vandaar dat we in goede verstandhouding en onderling overleg hebben besloten om elk onze eigen weg te gaan. We zullen de lopende opdrachten samen voltooien en zullen ook in de toekomst nog blijven samenwerken: Didier kiest voor uitvoering en projectmanagement en Kris zal zijn knowhow in circulair bouwen verder uitdiepen.”

Schakelen
A-tract zelf wil nu volledig focussen op het ontwerpen van gebouwen. “Met een klein en ‘agile’ team van 5 zeer gemotiveerde collega’s gaan we ons volledig toeleggen op de detaillistische creatie van gebouwen”, aldus nog Sophie Weygers. “Dat is onze core business en daar zijn we het sterkst in. Daardoor kunnen we snel schakelen, inspelen op de verwachtingen van de klant en zeer flexibel werken. Voor de uitvoering doen we dan beroep op externe partners. Dit laat ons ook toe om geografisch te groeien”, besluit de voortaan enige zaakvoerder van A-tract.

Website by Hands Mediarouting

fotograaf: Philippe van Gelooven